PostHeaderIcon Hoşgeldiniz!

   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, “kalite eksenli” yönetişim kurgusu ile bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık sunmaktadır. Kalite eksenli yönetişim kurgusunun omurgasını oluşturan temel ilkeler,

  • İç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanması,
  • Çevik ve süreç odaklı işlemler yönetimi,
  • Sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin geliştirilmesi,
  • Kurumsal kaynakların değer odaklı kullanılması,
  • Çok paydaşlı başarım değerlendirmesidir.

Misyonumuz: Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.”

Vizyonumuz: Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.”

Temel Değerlerimiz: Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci bir üniversite olmaktır.”

PostHeaderIcon Göstergelerimiz